Aquí pot veure els 34 grans grups* de plantes mediterrànies pol·linitzades per insectes que podrà reconèixer amb les nostres eines d'identificació: la guia de camp de les plantes estarà aviat disponible! Aquesta pàgina s'actualitzarà amb informació detallada sobre cadascun d'aquests grups de plantes (amb flor).


*Hem identificat aquests grups tenint en compte els trets de les flors relacionats amb l'atracció dels pol·linitzadors i les similituds fenotípiques evidents, per la qual cosa no corresponen necessàriament a grups taxonòmics
 

Dibuixos de Marta Barberis 

Prímules i herbes donzelles
Altres flors de simetria especular (no bilabiades)
Altres flors de simetria especular (no bilabiades)
Alls, cebes i safrà
Lleguminoses
Lleguminoses
Herba blaves
Tipus boques de lleó
Sàlvies
Flors campanulades
Flors estrellades
Prímules i herbes donzelles
Corretjoles
Peònies i nimfees
Baladres
Malves i geranis
Vinagrelles
Tipus clavells
Lletreres
Ranunculàcies
Tipus estepes
Tipus mimoses
Tipus saüc
Rosàcies
Tipus heura
Tapareres
Ravenisses
Altres flors de simetria especular (no bilabiades)
Tipus roselles
Clemàtides o vidaubes
Tipus dents de lleó
Cards
Margalides
Tipus fonolls i pastanagues
Lleguminoses
Orquídies
Iris
Alls, cebes i safrà
Narcisos