LIFE 4 Pollinators - Implicar la gent per a protegir les abelles silvestres i altres pol·linitzadors al Mediterrani

LIFE4Pollinators vol millorar la conservació dels insectes pol·linitzadors i les plantes entomòfiles creant un cercle virtuós que condueixi a un canvi progressiu de les pràctiques antropogèniques que actualment amenacen als pol·linitzadors silvestres en tota la regió mediterrània.

Per a complir aquest objectiu s'han planificat esdeveniments, activitats de ciència ciutadana i formació per als principals interessats, augmentant la conscienciació en quatre països europeus: Itàlia, Grècia, Espanya i Eslovènia.

El projecte està coordinat per la Universitat de Bolonya i està cofinançat pel fons europeu LIFE.Per a posar el seu granet de sorra en el coneixement i la protecció dels pol·linitzadors silvestres i les p

Moltes espècies de plantes són pol·linitzades per insectes, un mètode de pol·linització conegut com…

L'objectiu del projecte és obtenir beneficis mediambientals mitjançant la millora de la conservació dels…

Els pol·linitzadors silvestres estan en el centre dels nostres ecosistemes i s'estan…


Logo-L4P

PARTICIPI EN EL NOSTRE PROJECTE

Visiti la nostra plataforma de participació i enviï les seves imatges de pol·linitzadors i plantes de la regió mediterrània.