Οι επικονιαστές που απαντούν συχνότερα στη Μεσόγειο φαίνονται παρακάτω. Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν στους οδηγούς πεδίου για Μέλισσες, Μύγες, Σκαθάρια, Πεταλούδες και Πεταρούδια και είναι διαθέσιμα στο: Downloads

Eucera (Apidae)

Illustrated species: Eucera longicornis

Ceratina (Apidae)

Illustrated species: Ceratina cucurbitina

Nomada (Apidae)

Illustrated species: Nomada sexfasciata

Anthophora (Apidae)

Illustrated species: Anthophora plumipes (f)

Bombus (Apidae)

Illustrated species: Bombus terrestris

Xylocopa (Apidae)

Illustrated species: Xylocopa violacea

Apis mellifera (apidae)

Illustrated species: Apis mellifera

Melittidae

Illustrated species: Dasypoda hirtipes 

Anthidium (Megachilidae)

Illustrated species: Anthidium manicatum

Osmia (Megachilidae)

Illustrated species: Osmia bicornis

Megachile (Megachilidae)

Illustrated species: Megachile pilidens

Andrena (Andrenidae)

Illustrated species: Andrena thoracica

Lasioglossum (Halictidae)

Illustrated species: Lasioglossum malachurum

Halictus (halictidae)

Illustrated species: Halictus scabiosae

Hylaeus (Colletidae)

Illustrated species: Hylaeus communis 

Colletes (Colletidae)

Illustrated species: Colletes hederae