Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

To LIFE 4 POLLINATORS συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα LIFE, το οποίο αποτελεί το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Δημιουργήθηκε το 1992, βασικά για να ενισχύσει την εφαρμογή των Οδηγιών για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους.

Σήμερα, το πεδίο εφαρμογής του LIFE έχει διευρυνθεί ως προς την εφαρμογή, επικαιροποίηση και ανάπτυξη Ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών – κλιματικών πολιτικών και νομοθεσίας. Υποδιαιρείται σε δύο υπο-προγράμματα, ένα για το «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και ένα για τη «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ».

Το υπο-πρόγραμμα που αφορά στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ περιλαμβάνει τρεις διαφορετικούς στόχους:

  • Παραδοσιακά έργα για το περιβάλλον και την αποδοτικότητα των πόρων (ENV)
  • Παραδοσιακά έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα (NAT)
  • Έργα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και πληροφόρησης (GIE)

Κατ' έτος, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων γίνεται σε δύο στάδια: Γενική ιδέα και Πλήρης πρόταση.

Χρηματοδοτούνται μόνο οι καλύτερες των προτάσεων.

Το LIFE 4 POLLINATORS είναι ένα έργο GIE που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης του LIFE του 2018. Έχει υπάρξει καθυστέρηση στην υλοποίηση λόγω της κρίσης COVID19.