Μέλισσες και άλλοι επικονιαστές στα λουλούδια του τόπου μου.

Mallorca Zeitung, the german newspaper of Balearic Islands, wrote an article about our project!

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμιν

για την απονομή βραβείων