Το Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επισκέπτεται για πρώτη φορά τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου για τη διεξαγωγή ενημερωτικού σεμιναρίου προς το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου και τους επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή (π.χ. αγρότες, μελισσοκόμους, γεωπόνους, απασχολούμενους στον αγρο-διατροφικό τομέα κ.λπ.) και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με τις άγριες μέλισσες και τα άλλα έντομα επικονιαστές, καθώς και ενδιαφερόμενους πολίτες.

Την πρώτη ημέρα (18 Απριλίου) θα πραγματοποιηθεί το θεωρητικό μέρος με ομιλίες και συζητήσεις, ενώ τη δεύτερη ημέρα (19 Απριλίου) θα πραγματοποιηθεί το πρακτικό μέρος στον Άγιο Ιωάννη (Κυνουρία), όπου οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην παρακολούθηση και αναγνώριση εντομόφιλων φυτών και επικονιαστών.

 

Διάρκεια: 18 και 19 Απριλίου 2024

 

Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο life4pollinators@aegean.gr